Propozycje dla seniorów

O każdej porze roku chętnie gościmy grupy seniorów na krótki pobyt lub wczasy we własnym gronie.

Terminy: do ustalenia

Cena:
5 dni: 850 zł / osoba
10 dni: 1700 zł / osoba
14 dni: 2240 zł /osoba

Opis
W cenie

  • Zakwaterowanie w pokojach czy domkach z węzłem sanitarnym, TV i internetem bezprzewodowym
  • 3 posiłki dziennie i podwieczorek

 

Na życzenie

  • Jednodniowa wycieczka do Brennej dla grup zorganizowanych: 110 zł / osoba
Fundusze Europejskie

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności działalności turystycznej
jako środek do utrzymania stanu zatrudnienia

Cele projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty świadczonych usług

Beneficjent: DERYA Sp. z o.o.

Planowane efekty:
zwiększenie obrotów i zysków oraz zatrudnienia

Wartość projektu: 1 209 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 000,00 zł.

Wiadomość
została wysłana.

Dziękujemy!