Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez stronę internetową www.brenna-savana.pl (dalej: Strona).

 2. Administratorem danych osobowych jest DERYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy 43-100, ul. Podleska 32 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 634 00 21 300 (dalej: Spółka).

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Spółka działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

 4. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Spółka realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:

  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  2. realizacji usług świadczonych przez Spółkę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może zostać w dowolnym momencie cofnięta.

 6. Przy pierwszej wizycie na stronie www.brenna-savana.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 7. Zmiana ustawień cookies nastąpi po ponownym uruchomieniu lub odświeżeniu sesji na stronie.

 8. Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności strony” jest konieczna do prawidłowego działania.

 9. Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny.

 10. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na stronie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na stronie. W ramach funkcjonowania strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia,

  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 11. Pliki cookies, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 12. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

 13. ​Do przetwarzanych przez Spółkę danych przysługuje wgląd użytkownikowi strony, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

 14. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik strony powinien skontaktować się ze Spółką na adres: recepcja@brenna-savana.pl.

 15. Każdy użytkownik strony może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 16. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności strony, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Fundusze Europejskie

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności działalności turystycznej
jako środek do utrzymania stanu zatrudnienia

Cele projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty świadczonych usług

Beneficjent: DERYA Sp. z o.o.

Planowane efekty:
zwiększenie obrotów i zysków oraz zatrudnienia

Wartość projektu: 1 209 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 000,00 zł.

Wiadomość
została wysłana.

Dziękujemy!