Kontakt

Pytania i rezerwacje
tel. +48 33 853 63 04
kom. +48 504 991 910
e-mail: recepcja@brenna-savana.pl
Adres
Ośrodek Wypoczynkowy
SAVANA w Brennej
43-438 Brenna
ul. Jawornik 42

Dane rejestrowe
DERYA Spółka z o.o.
43-100 Tychy
ul. Podleska 32
NIP: 6340021300

Numer konta:  65 1050 1360 1000 0024 3413 2524

Sprawdź, jak szybko dojechać
Wiadomość
została wysłana.

Dziękujemy!
Fundusze Europejskie

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności działalności turystycznej
jako środek do utrzymania stanu zatrudnienia

Cele projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty świadczonych usług

Beneficjent: DERYA Sp. z o.o.

Planowane efekty:
zwiększenie obrotów i zysków oraz zatrudnienia

Wartość projektu: 1 209 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 000,00 zł.