Kulig z pochodniami

Przejażdżka saniami pod rozgwieżdżonym beskidzkim niebem i zabawa w gospodzie.

Termin:
zima

Cena:
150 zł / osoba

Opis

  • Jednodniowa wycieczka
  • Dwudaniowy obiad z kompotem
  • Ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzańcem
  • Słodki poczęstunek (kawa, herbata, ciasto)
  • Kulig na saniach
  • Zabawa w gospodzie wraz z zespołem
Fundusze Europejskie

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach projektu:

Wzrost konkurencyjności działalności turystycznej
jako środek do utrzymania stanu zatrudnienia

Cele projektu:
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty świadczonych usług

Beneficjent: DERYA Sp. z o.o.

Planowane efekty:
zwiększenie obrotów i zysków oraz zatrudnienia

Wartość projektu: 1 209 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 670 000,00 zł.

Wiadomość
została wysłana.

Dziękujemy!